Main Content

Tjänster

Storköksteknik utför installation och service av maskiner för värme, kyla och diskrummet, från barnstugan till restauranger och storkök.

Storköksteknik är din leverantör av installation på hela projektet, allt från rostfria bänkar, hyllor till maskiner.
Vi har behörighet på allt från kalla till varma arbeten.

Våra välutbildade tekniker har teoretiskkunskap och praktisk erfarenhet för att klara av att serva och installera alla på marknaden förekommande fabrikat.
Vi installerar och servar även vitvaror.

I våra välutrustade servicebilar finns förutom ett rullande reservdelslager även svetsutrustning.

Storköksteknik har jourservice på storköksmaskiner och kylutrustning.

För de kunder som vill ha en trygghet i ett alltid fungerande kök kan vi göra ett serviceavtal där vi med bestämda intervaller gör servicebesök i förebyggande syfte för att säkerställa driften.

För er som vill ha hjälp med planering av ny eller bygga om befintlig restaurang kan vi genom vår projektavdelning hjälpa till.