Main Content

Om oss

Projektering – Försäljning – Service

Storköksteknik AB – med över 30 år i branschen – erbjuder ett helhetsansvar med allt från projektering av storkök, leverans och installation av vitvaror till service. Vi är en liten effektiv organisation som du enkelt kontaktar. När du ringer oss får du personlig service som snabbt slussar ut din felanmälan till personal med rätt kompetens.

Storköksteknik startade för ca 30 år sedan, affärsidén var att sälja storköksmaskiner.

Förutom service på de mest förekommande fabrikaten på marknaden på plats har vi också en egen serviceverkstad där vi kan ta hand om mer komplicerade fall. När så behövs kan du som kund låna/hyra utrustning, t ex kylar, frysar och storköksugnar.

Storköksteknik har personal med personalcertifikat och företagscertifikat från Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, för att utföra kylarbeten.

Miljö

Genom fortsatta miljösatsningar i alla led av vår verksamhet skall Storköksteknik AB eftersträva en långsiktig hållbar utveckling och hushålla med naturresurser. Transporter – service är områdesindelade för att undvika onödig miljöpåverkan. Storköksteknik eftersträvar att följa miljöpolicy genom att ha låga fyllningsmängder i nya/konverterade system samt att försöka vara främst bland dem som använder nya köldmedier och alltid undvika utsläpp oavsett köldmedium.

Vi källsorterar och använder miljövänliga produkter både vid service och på vårt kontor.